loader image

Vexilla Regis

Ukazują się sztandary króla…

Rodzinna Akademia Społeczna

Opublikowane przez Vexilla Regis w dniu

Wraz z fundacją ProAnima zapraszamy serdecznie do uczestniczenia w spotkaniach i warsztatach organizowanych w ramach projektu Rodzinna Akademia Społeczna.

Istotą projektu jest wsparcie form integracji dzieci i osób dorosłych poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci i dorosłych w zajęciach rekreacyjnych i pozalekcyjnych w okresie do końca XII 2019 r. Projekt dotyczy dzieci i osób dorosłych zamieszkałych na terenie Białegostoku (w szczególności Starosielc) oraz pobliskich miejscowości (nie dalej niż 40 km od Białegostoku) w woj. podlaskim,  głównie pochodzących z rodzin wielodzietnych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Rodzinnej Akademii Społecznej.


Kategorie: Projekty