loader image

Vexilla Regis

Ukazują się sztandary króla…

O nas

Nasza Fundacja jest organizacją pozarządową która od 2015 roku działa na Podlasiu. Powstała z inicjatywy środowiska katolików skupionych wokół Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku, pragnących podtrzymywać i propagować tradycyjne zasady i naszą polską tożsamość która przejawia się w kulturze, sztuce, tradycji, obyczajach i w wychowaniu dzieci i młodzieży.

 

W ramach działań statutowych Fundacja podejmuje działania na rzecz budowy i rozwoju świadomości historycznej dotyczącej historii Polski i Europy:

– Upowszechniania kultury oraz ochrona dóbr kultury i tradycji.

– Prowadzenia działań wspierających edukację narodową i klasyczny model wychowania.

– Działania na rzecz integracji narodów chrześcijańskiej Europy, zwłaszcza z terenów obejmujące ziemie I Rzeczypospolitej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

– Wyrażania opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym.

– Organizowania zebrań i spotkań dyskusyjnych, w tym w szczególności: odczytów, seminariów, konferencji i kongresów.

– Współpracy z innymi organizacjami, w tym aktywne uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez te organizacje.

Organizacja prowadzi działania związane z kultywowaniem polskiej tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej i obywatelskiej. Realizacja działań odbywa się poprzez:

–  cotygodniowe katechezy dla dzieci uczących się trybie edukacji domowej

– odbywające się zwykle raz w miesiącu debaty oraz wykłady edukacyjne – (odbywają się one w salach dawnej szkoły na Starosielcach)

 

Fundacja obecnie nie zatrudnia osób na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Zaplecze merytoryczne fundacji stanowią członkowie Duszpasterstwa Tradycji m.in. naukowcy, muzycy, pasjonaci kultury. Wolontariuszami fundacji są osoby zaangażowane w realizację popularnego w Białymstoku Dyskusyjnego Klubu Filmowego – który odbywa się w dawnym Kinie TON w Białymstoku.

Szkoła im. św Kazimierza Krolewicza

Od września 2015 roku Fundacja prowadzi Szkołę Podstawową im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku realizującą nauczanie w trybie edukacji domowej. Zapraszamy na stronę internetową szkoły – www.kazimierz.edu.pl

Współpraca z innymi podmiotami

Od 2017 roku Fundacja Vexilla Regis we współpracy z Fundacją Pro Anima realizowały projekt Rodzinna Akademia Społeczna, dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który stanowił wsparcie dla integracji osób dorosłych oraz dzieci z Białegostoku oraz okolic. W ramach projektu realizowane były projekcje filmowe, akademie szachowe, akademie rycerskie, akademie językowe, akademie teatralne i wiele innych. W ramach projektu zorganizowana była również wycieczka do zamku w Gniewie.

W latach 2018-2019 kontynuowaliśmy realizację Rodzinnej Akademii Społecznej poprzez dalsze organizowanie różnego rodzaju akademii i zajęć integracyjnych dla dorosłych i dzieci z Białegostoku i okolic. W ramach projektu zrealizowano kilkanaście wykładów tematycznych ze znanymi osobami oraz zorganizowano wiele projekcji filmowych ciekawych i wartościowych filmów.

W 2019 roku Fundacja otrzymała mikrodotację w ramach projektu Podlaskie Lokalnie oraz zrealizowała projekt pod nazwą “Kurtyna zapada”, dzięki któremu zakupiona została profesjonalna kurtyna teatralna do auli Szkoły im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Dzięki kurtynie przedstawienia teatralne wystawiane przez szkolny teatr nabrały powagi i mogą cieszyć się jeszcze większym prestiżem.

Od 2019 roku przy Fundacji działa drużyna skautów.

Spółdzielnia socjalna O&L w Białymstoku

Pod koniec 2018 roku nasza Fundacja wraz z Fundacją Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej powołały do życia nową osobę prawną w postaci Spółdzielni Socjalnej O&L w Białymstoku. Spółdzielnia Socjalna O&L w Białymstoku oferuje szeroki zakres usług polegających na pielęgnacji terenów zielonych, bieżących naprawach budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych, a także cyklicznym sprzątaniu oraz wielu innych pracach ogólnobudowlanych. Zapraszamy na stronę internetową spółdzielni – www.ora-labora.pl