Szkoła Podstawowa

1 września oficjalnie zaczęła działać nasza Szkoła Podstawowa Św. Kazimierza Królewicza. Mieści się ona w budynku dawnej szkoły kolejowej w Białymstoku – Starosielcach. Uroczyste rozpoczęcie odbyło się tydzień później w auli naszej szkoły. Dyrektorką została Pani Małgorzata Olechno. Szkoła ma stanowić zaplecze i wsparcie dla dzieci i rodziców, które uczą swoje dzieci w trybie tzw. edukacji domowej. Przypomnijmy dodatkowo, że chodzi tu dokładnie o polskie i katolickie wychowanie wg najlepszych wzorców. Szkoła zaś będzie przepojona duchem Tradycji Katolickiej. Kapelanem szkoły został ks. Grzegorz Śniadoch z Instytutu Dobrego Pasterza.