loader image

Vexilla Regis

Ukazują się sztandary króla…

Spółdzielnia Socjalna O&L

Opublikowane przez Vexilla Regis w dniu

W grudniu 2018 roku do życia powołana została Spółdzielnia Socjalna O&L w Białymstoku. Nazwa Spółdzielni to oczywiście skrótowiec od benedyktyńskiego motta ora et labora (łac. módl się i pracuj). Głównym profilem działalności Spółdzielni Socjalnej O&L będą prace porządkowe i pielęgnacyjne terenów zielonych oraz naprawy ogólnobudowlane i konserwatorskie. Prace pielęgnacyjnych terenów zielonych będą polegały na: koszeniu, podlewaniu, aeracji trawników; cięciu, formowaniu drzew i krzewów, przesadzaniu i dosadzaniu roślin, ochronie roślin przed szkodnikami, zwalczaniu chorób roślin, nawożeniu, odchwaszczaniu, sezonowym porządkowaniu ogrodów i przygotowaniu ich do okresu zimowego. Dodatkową usługą oferowaną przez Spółdzielnię będzie sprzątanie pomieszczeń. Z pozostałych form działalności, którą zajmuje się Spółdzielnia można wymienić: tynkowanie; posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; malowanie i szklenie; specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych oraz działalność usługową związaną z zagospodarowaniem zieleni i utrzymaniem porządku w budynkach.

 

Spółdzielnia Socjalna O&L w Białymstoku powstała w celu zabezpieczenia zaplecza technicznego mieszkańcom Starosielc, organizacjom pozarządowym z obszaru Białegostoku i okolic. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej rozszerzyliśmy zakres naszych usług o wsparcie technicznego inicjatyw kulturalnych różnego rodzaju (obsługa imprez np. sterowanie światłami, ustawianie podestów scenicznych, montaż nagłośnienia i oświetlenia, a także rusztowań scenicznych itp.). Zadanie to pozwoli nam dotrzeć z naszą ofertą do szerszego grona odbiorców zapewniających dostęp do dóbr kultury, tj. zespołów muzycznych, sal koncertowych, grup teatralnych i innych. Planujemy w przyszłości rozszerzyć zakres świadczonych usług o nowe technologie, które zapewnią Spółdzielni rozwój oraz pozwolą w lepszy sposób świadczyć pomoc na rzecz lokalnej społeczności i organizacji pozarządowych wspierających rozwój kultury w naszym regionie.

Zapraszamy na stronę internetową Spółdzielni Socjalnej O&L w Białymstoku –> www.ora-labora.pl