Obóz Strzelecki

W dniach 28 czerwca – 4 lipca br. odbył się I Obóz Strzelecki dla chłopców. Miejsce obozu to malownicza Czarna Wieś Kościelna położona w samym środku Puszczy Knyszyńskiej. Uczestnikami byli chłopcy w wieku 13 – 17 lat. Celem obozu było krzewienie nowoczesnego patriotyzmu i tężyzny fizycznej. W trakcie obozu chłopcy nabyli umiejętności obchodzenia się z różnymi rodzajami broni oraz każdego dnia odbywali trening strzelecki. Na koniec w Piątnicy w Klubie Strzeleckim „Sagittarius” zdali egzamin na licencję strzelecką Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Obóz odbył się dzięki wsparciu naszej Fundacji oraz pomocy Podlaskiego Instytutu Rzeczpospolitej Suwerennej.