Nasze Projekty

W 2015 r. roku Fundacja zrealizowała następujące przedsięwzięcia:

– Projekt na mikrodotację dla młodych organizacji pozarządowych pt. „Młoda, Pozarządowa, Aktywna” w ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji “Podlaskie Lokalnie” prowadzonego przez Forum Inicjatyw Rozwojowych ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (01.04 – 30.05.2015). W ramach projektu Fundacja  zakupiła laptop oraz zostało przeprowadzone szkolenie komputerowe dla zarządu fundacji a także zrealizowany piknik rodzinny.

– W dniach 24 VI – 4 VII undacja we współpracy z Podlaskim Instytutem Rzeczpospolitej Suwerennej zorganizowała obóz strzelecki dla chłopców, którego celem było zapewnienie aktywnego wypoczynku i zdobycie licencji zawodniczej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

– Od 1 września br. Fundacja jest organem prowadzącym Szkołę Podstawową Św. Kazimierza Królewicza w Starosielcach, która skupia dzieci kształcone w trybie tzw. edukacji domowej (ang. homeschooling). Jest to obecnie najdynamiczniej rozwijająca się forma alternatywnej nowoczesne edukacji w Polsce. Od 2016 roku Szkoła będzie otrzymywać subwencję mając status szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.