Kolejna inicjatywa w ramach projektu “Podlaskie lokalnie”

W 2019 roku nasza Fundacja została patronem dla grup nieformalnej w ramach projektu Podlaskie Lokalnie. Dzięki zaangażowaniu członków fundacji i zainteresowanych osób, pozyskaliśmy środki na przeprowadzenie inicjatywy o nazwie “Zapada Kurtyna”


Zapada Kurtyna

Celem Projektu było wystawienie spektaklu muzycznego, w którym głównymi aktorami były dzieci w wieku 7-14 lat, a którego główną tematyką była historia okupacji niemieckiej na ziemiach polskich. Podczas prób dzieci przygotowywały swoje role, a także uczyły się piosenek z czasów okupacji oraz ćwiczyły grę na instrumentach. Próby zostały uwieńczone dwoma spektaklami na auli, na scenie teatralnej w Szkole Podstawowej im. św. Kazimierza Królewicza. W ramach projektu zakupiony został sprzęt i materiały do realizacji tego spektaklu oraz przyszłych planowanych Inicjatyw.