Nasze inicjatywy w ramach projektu “Podlaskie lokalnie”

Pod koniec 2018 roku nasza Fundacja została patronem dla dwóch grup nieformalnych w ramach projektu Podlaskie Lokalnie. Dzięki zaangażowaniu członków fundacji i zainteresowanych osób, pozyskaliśmy środki na przeprowadzenie dwóch inicjatyw, których opisy przedstawiamy poniżej.


Otwarty Warsztat

Celem Projektu była organizacja grupie dzieci i młodzieży z Białegostoku zajęć technicznych z majsterkowania, których podstawowym założeniem była nauka praktycznych umiejętności przydatnych w dalszym życiu uczestników. Warsztaty obejmowały m.in. prawidłowe i bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi, naprawę sprzętów domowych oraz zajęcia z prawidłowej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Omówiono zasady BHP, omówiono podstawowe metody spawania wykorzystywane w działaniach nieprofesjonalnych. Prezentowano nowoczesne metody budowy mebli, zbudowano szafkę z drzwiami. Omówiono mechanizmy samochodu i zasad jego działania – zajęcia praktyczne polegały na zajęcia praktyczne: sprawdzeniu prawidłowego ciśnienia w oponach oraz prawidłowego poziomu płynów eksploatacyjnych, wymianie kół samochodu osobowego, wymianie klocków hamulcowych osi przedniej. Zrealizowano też inne działania. Uczestnikami zajęć były dzieci i młodzież wraz z rodzicami, co pomogło zacieśnić więzi rodzinne.


Zajęcia strzeleckie „Bezpieczne Strzelanie”

Celem zrealizowanego projektu Bezpieczne Strzelanie była nauka bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką osób nie mających do tej poru z nią kontaktu, a także podniesienie posiadanych umiejętności w przypadku osób, które pierwszy kontakt z bronią palną miały już za sobą. Uczestnikami projektu była młodzież zorganizowana wokół Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej w Białymstoku. W ramach projektu, przeprowadzono zajęcia z bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną sportową. Ponadto, odbyły się zajęcia praktyczne z budowy i obsługi broni palnej sportowej. W dalszej kolejności odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy projektu „Bezpieczne Strzelanie” mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności składania się do strzału “na sucho”, a także umiejętności celowania. W dniu 3 listopada 2018 roku na strzelnicy Szwadron w Czarnej Białostockiej przy ulicy Fabrycznej, odbyły się zajęcia praktyczne z posługiwania się broną palną sportową, a także na zakończenie dnia odbyły się zawody sportowe dla uczestników projektu. Następnie, dnia 8 listopada 2018 roku w budynku Duszpasterstwa Tradycji Katolickiej odbyło się spotkanie podsumowujące zajęcia. W jego trakcie rozdano uczestnikom upominki, pamiątkowe gadżety, a także dokonano ewaluacji projektu i omówiono progres poszczególnych uczestników zajęć Ponadto, spośród uczestników projektu dwie osoby zadeklarowały chęć czynnego uczestnictwa w rozwijaniu umiejętności strzeleckich składając w Klubie Strzeleckim SAGITTARIUS wnioski o nabycie licencji strzeleckiej uprawniającej do uczestnictwa zawodach strzeleckich organizowanych przez PZSS na terenie kraju. W trakcie szkolenia wielokrotnie przewijał się wątek 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, omawiano tradycję posiadania broni przez obywateli Polski w dawnych czasach, a także kwestie historii oręża polskiego oraz kultury jego posiadania na przestrzeni wieków.